Harry Potter - Owl Harry Potter - Owl

ม่านเชือกกันนก

 

ม่านเชือกไนล่อนกันนก

      แนวทางเลือกอีกวิธีหนึ่ง เพื่่อนำมาติดตั้งกันนก บริเวณทางเข้า - ออก ของ โกดัง คลังสินค้า คือ ม่านเชือกไนล่อนกันนก  สามารถป้องกันนกไม่ให้เข้ามารบกวน บริเวณสถานที่ทำงานที่มีการใช้งานเข้า - ออกอยู่ตลอดเวลา

 

 ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตจาก

 1.เชือกไนลอน ขนาด 10 มม.ระยะห่าง 1.5 ซม.ติดตั้งแบบลอยจากพื้น 5.0 ซม.

 2.RAIL อุปกรณ์ยึดจับ ( ร้อยเชือก ) รางยึดเหล็กตัว C ขนาด 2x4 หนา 2 mm.

 

 

 

 

Visitors: 93,413