Harry Potter - Owl Harry Potter - Owl

ม่านตาข่ายกันนก

   ม่านตาข่ายไนล่อน
    รายละเอียด 
       1. ตาข่ายไนล่อนป้องกันนก ขนาดเส้น 1.3 มิลลิเมตร ขนาดตา 2 ซม.  
       2. รางเหล็กตัว C ขนาด 1x1 นิ้ว , ลูกล้อม่าน ขนาด 1 นิ้ว 
       3. โซ่ถ่วง ขนาด 3 มิลลิเมตร 
       4. การผลิตและการติดตั้ง : ภายใน 15 วัน หลังจากได้รับใบสั่งซื้อ 
       5. อายุการใช้งานตาข่าย 2 ปี
 
        
 
     
       
 
         
Visitors: 93,413