ปลวก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลวก  ระบบการจัดการปลวกแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ


บริการจัดการและควบคุมปลวกสำหรับอาคารก่อนก่อสร้าง

การป้องกันปลวกระบบท่อคือการวางท่อเคมี PE1 (Pipe Treatment) ไว้ใต้อาคารจะใช้เครื่องฉีดแรงอัดสูงฉีดและพ่นน้ำยาเคลือบผิวดินใต้อาคาร

เพื่อทำให้พื้นดินส่วนเป็นพิษเกินกว่าที่ปลวกจะอาศัยหรือแทรกตัวผ่านขึ้นมาทำลายตัวอาคารหรือบ้านเรือนโดยวางแผนการในอนาคต

 

2. บริการจัดการและควบคุมปลวกสำหรับอาคารหลังการก่อสร้าง

 

 

Visitors: 177,552