เกี่ยวกับบริษัท

  

สนใจติดต่อนัดสำรวจ และให้คำปรึกษา ฟรี >>>>>
บริษัท กรีน การ์เด้น เมเนจเม้นท์ อีสเทิร์น จำกัด
โทร 094-939-1528 , 080-4869911
ID Line : 0863680011

 

 ขอบข่ายการให้บริการ บริษัท ได้ดำเนินงานพัฒนางานในรูปแบบ

    ที่สอดคล้องกันในด้านต่าง ๆ

    1. บริการทำความสะอาดที่สูง, ปัดฝุ่นโรงงาน, ปัดหยากใย่ ฉีดพ่นป้องกันและ
        กำจัดแมงมุม
    2. บริการไล่นก ป้องกันนกพิราบ ติดตั้งตาข่าย และอุปกรณ์ป้องกันนก
        รับรองผล 100%
    3. บริการป้องกันกำจัดปลวกและแมลงพาหะทุกชนิด จำหน่ายเคมีและอุปกรณ์
        กำจัดแมลงวางท่อกำจัดปลวก งานโครงการ ทุกชนิด
    4. บริการออกแบบจัดสวน, ดูแลสวน, น้ำตก, บ่อปลา, น้ำผุด,ระบบสปริงเกอร์
        และจำหน่ายไม้ดอก ไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับงานสวนทุกชนิด
    
    ด้วยทีมงานมืออาชีพ รับรองคุณภาพและอุปกรณ์ที่ทันสมัย 
 
 
 
 
    สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากGGM
   1. การบริการแบบบูรณาการการกำจัดแมลงจะมุ่งมั่นเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
   2. ยึดถือคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้าและงานบริการตามเงื่อนไขข้อตกลงบริการทุกประการ
   3. มุ่งมั่นในการบริการที่รวดเร็วฉับไวและตรงต่อเวลา
   4. ติดตามผลการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อวางแผนงานปฏิบัติและวางแนวทางป้องกัน
   5. แก้ไขและรับข้อเสนอแนะพร้อมสรุปผลการปฏิบัติงานโดยละเอียด(Service Report)
       ให้กับลูกค้าทราบทุกๆเดือน
   6. การให้บริการเทียบเท่ามาตรฐานกับบริษัทฯใหญ่ๆด้วยพนักงานที่มีประสบการณ์
   7. ด้วยราคาที่สมเหตุสมผลตามความจริงทุกประการและไม่เอาเปรียบลูกค้า
 

   เป้าหมาย 

   1. ให้บริการกำจัดแมลงที่มีมาตราฐานคุณภาพงานตรงตามความต้องการของลูกค้า
   2. พัฒนาการบริการให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย
   3. อบรมและพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง
   4. มุ่งเน้นการบริการให้ได้มาตราฐานสากล โดยยึดหลักรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ
 
 
Visitors: 178,499