กำจัดปลวก ระบบเหยื่อ Exterra

 

ผลิตภัณฑ์ชนิดระบบตรวจจับปลวกและกำจัดด้วยเหยื่อ  EXTERRA

• กำจัดปลวกแบบตายยกรัง
• ตรวจจับปลวกรังใหม่ก่อนเข้าทำลายบ้าน
• เป็นระบบที่มีความปลอดภัยต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง
• เป็นระบบที่มีความปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อม
 
images by free.in.th
Visitors: 178,502