บริการไล่นก และป้องกันนก

 

 

  

 

 

                              


  • IMG_9297.JPG
    จากสภาวะในปัจจุบัน นกต่าง ๆได้สร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างอาคารบ้านเรือน, โรงเรียน, โรงงานอุตสาหกรรม, วัด, สถานที่ราชการ, สินค้า, แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรม...

  • อุปกรณ์ไล่นก นอกจากเจลไล่นกที่รับรองผลแล้ว ยังมีวัสดุและอุปกรณ์อื่น ๆ ทีนำมาปรับใช้กับสถานที่บริการอีกหลายประเภท
Visitors: 178,499