ปลวก

การวางท่อก่อนก่อสร้าง Pipe Treatment System

      การป้องกันปลวกระบบท่อคือการวางท่อเคมี PE1 (Pipe Treatment) ไว้ใต้อาคารจะใช้เครื่องฉีดแรงอัดสูงฉีดและพ่นน้ำยาเคลือบผิวดินใต้อาคาร เพื่อทำให้พื้นดินส่วนเป็นพิษเกินกว่าที่ปลวกจะอาศัยหรือแทรกตัวผ่านขึ้นมาทำลายตัวอาคารหรือบ้านเรือนโดยวางแผนการในอนาคตหลังจาก 3 ปี เป็นระบบป้องกันปลวกแบบถาวรที่สามารถป้องกันการรุกล้ำทำลายของปลวกได้ตลอดชั่วอายุของตัวอาคาร โดยการอัดน้ำยาเคมีผ่านเข้าท่อเข้าไปใต้พื้นอาคาร โดยจะต้องเคลียร์พื้นที่บริเวณโดยรอบเก็บเศษไม้รากไม้และสิ่งปฏิกูลอื่น ๆ ซึ่งอาจจะเป็นอาหารของปลวกออกจากบริเวณก่อสร้างให้หมด บริเวณที่จะเป็นใต้ถุนจะต้องไม่เหลือกองหินกองดินหรือกองไม้ตกค้างอยู่เพราะทำให้ปลวกสร้างทางเดินสู่พื้นอาคารได้

 ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน

 • หลังจากที่ทางฝ่ายก่อสร้างได้ทำการเทคานคอดินเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยเจ้าหน้าที่จะทำการวางท่อ PE1 ซึ่งสามารถทนแรงอัดได้สูง อีกทั้งวัสดุยังคงทนตลอดอายุบ้านขนาดติดกับแนวคานด้านในรอบตัวอาคารซึ่งท่อน้ำยาเคมีจะมีหัวฉีดน้ำยาเคมีทิ้งระยะห่างกันทุกๆเมตรและมีท่ออัดน้ำยาเคมีไว้รอบอาคารเป็นช่วงๆสำหรับอัดน้ำยาเคมีเข้าไปใต้พื้นอาคารได้ตลอดอายุบ้าน
 • หลังจากวางท่อน้ำยาเคมีเสร็จฝ่ายก่อสร้างก็สามารถปรับพื้นเทคอนกรีนได้เลยหลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯจะไปทำการอัดน้ำยาเคมีโดยใช้น้ำยาเคมีที่ผสมเสร็จแล้วในปริมาณ 20 ลิตรต่อทุก ๆ 4 ตารางเมตร

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 • ใช้สว่านเจาะรูท่อ ระยะห่างต่อจุด 50 เซนติเมตร และทำเกลียวที่เจาะรูทุกรู ใส่หัวปล่อยสารเคมีตามรูที่เจาะ หมุนตามเกลียวที่ทำไว้  เพื่อป้องกันการหลุดออกของหัวปล่อยสารเคมี
 • ตีเส้นแนววางท่อตามแนวคานคอดิน โดยให้ต่ำกว่าระดับคานด้านบนประมาณ 10 - 15 เซนติเมตร
 • ทำการวางท่อขนานติดด้านในรอบแนวคานคอดินทั้งหมด ปรับระดับของท่อให้หัวปล่อยสารเคมีพ่นลงสู่พื้นและขนานกับคานคอดิน
 • ปรับหรือเพิ่มให้ระยะห่างของหัวปล่อยสารเคมีให้อยู่ใกล้กับมุมคานมากที่สุด และไม่ควรเกิน 15-20 เซนติเมตร
 • ใช้เข็มขัดรัดท่อให้ติดกับแนวคาน ระยะห่างต่อจุดประมาณ 30 เซนติเมตร โดยบริเวณที่เป็นมุมคานคอดิน ให้ใช้เข็มขัดรัด 2 ตัว
 • การติดตั้งหัวอัดสารเคมี ต้องยื่นท่อในแนวนอนห่างจากผนังของอาคารด้านนอกประมาณ 50 เซนติเมตร และตั้งฉากขึ้นเหนือแนวคานด้านบนประมาณ 50 เซนติเมตร
 • ทดสอบประสิทธิภาพของระบบการวางท่อก่อนการปิดเทพื้น โดยใช้เครื่องและตรวจสอบความเรียบร้อยของงาน
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยของหัวอัดสารเคมีให้มิดชิด ประสานงานกับผู้รับเหมา เพื่อป้องกันความเสียหาย
 • ติดตั้งกล่องปิดหัวอัดสารเคมี เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

 • ants-2224168_960_720.jpg
  เนื่องจากมดมีสมองที่เล็กมาก (น้อยกว่า 1 ลูกบาศก์มิลลิเมตร) การมองเห็นไม่ดี ระบบ การมองเห็นเป็นแบบง่ายๆ ตาของมดไม่สามารถหมุนรอบได้ ดังนั้นภาพที่ตกบนจอรับภาพ (เรตินา) ขึ้นอยู่กับ...

 • show_picture.jpeg
  การให้บริการ 1. การสเปรย์น้ำยาเคมี (Spraying) บริเวณพื้นที่ภายในและภายนอกโดยรอบ ๆ อาคารโดยเน้นจุดที่ สำรวจพบตัวมด แมลงสาบ แหล่งอาหาร แหล่งรัง ที่หลบซ่อน และแหล่งน้ำ 2.ใส่...

 • การให้บริการ 1. การวางเหยื่อ (Redent Bait) เหยื่อกำจัดหนู จะมีเหยื่อชนิดออกฤทธิ์ช้า และเหยื่อชนิดออกฤทธิ์เร็ว การวางเหยื่อจะวางตามบริเวณที่มีการระบาดของหนู และวางตามความเห...

 • การให้บริการ 1. พ่นหมอกควันสูตรน้ำมัน (Swing Fog) ฉีดพ่นละอองเคมีสูตรน้ำ(Jet Motor Blow) พื้นที่ภายในอาคาร โดยเน้นแหล่งหลบซ่อน 2. พ่นหมอกควันสูตรน้ำมัน (Swing Fog) หรือพ่นละอองเคม...

 • งูเห่า.jpg
  บริการขับไล่สัตว์ร้าย และสัตว์รบกวน หลังน้ำท่วม จากภาวะน้ำท่วมขังทำให้สัตว์ร้ายและสัตว์รบกวนหลายชนิดเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้าน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขับไล่ก่อนเข้าอยู่อาศัย • ด้วยท...

 • IMG_9735.JPG
  รับป้องกันและกำจัดฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย และขจัดกลิ่น หลังน้ำท่วม มาตราฐานในการบริการ เจ้าหน้าที่จะทำการฆ่าเชื้อโรค, เชื้อแบคทีเรีย, เชื้อไวรัส และขจัดกลิ่น ...
Visitors: 178,499