มด (Ant)

 

       เนื่องจากมดมีสมองที่เล็กมาก (น้อยกว่า 1 ลูกบาศก์มิลลิเมตร) การมองเห็นไม่ดี ระบบ การมองเห็นเป็นแบบง่ายๆ ตาของมดไม่สามารถหมุนรอบได้ ดังนั้นภาพที่ตกบนจอรับภาพ (เรตินา) ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของตัวมดเมื่อหยุดมองสิ่งที่สังเกตมดจะจำวัตถุนั้นๆ ได้อย่างที่ตา เคยมองเห็น ถ้าเห็นวัตถุนั้นอีกแต่อยู่ในสภาพแวดล้อมอื่น มดจะจำวัตถุนั้นไม่ได้ เมื่อให้มด ไปยังน้ำตาลและกลับรังหลายๆ ครั้ง มดจะหาสิ่งที่เป็นสังเกตมากขึ้น มดที่รู้แหล่งอาหารแล้ว เมื่อจะกลับไปที่แหล่งอาหารอีกก็จะปล่อยสารเคมีที่เรียกว่าฟีโรโมนไปตามทางที่เกิน เพื่อให้ มดที่เหลือนั้นตามไปได้ถูกทาง มดที่เดินตามโดยอาศัยฟีโรโมนก็หาสิ่งที่เป็นสังเกตสำหรับ ตนเองเช่นกัน ทำให้ในการไปแหล่งอาหารครั้งต่อไปทำได้เร็วขึ้น

 

                       ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ มด png

  การให้บริการ

      1. การสเปรย์น้ำยาเคมี  (Spraying) บริเวณพื้นที่ภายในและภายนอกโดยรอบ ๆ อาคารโดยเน้นจุดที่สำรวจพบ 

         ตัวมด แหล่งอาหาร แหล่งรัง ที่หลบซ่อน และแหล่งน้ำ

      2. จะทำการบริการตรวจเช็คทุกเดือน และมีการบริการติดตามผลอย่างต่อเนื่องหลังจากทำบริการ

 

  ข้อเสนอแนะและการบริการเชิงป้องกัน

      1. การดูแลรักษาป้องกันอาคารสถานที่ เพื่อลดปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาด เช่น ท่อน้ำหรือก๊อกน้ำ

         ที่ซึ่งมาจากท่อแอร์ หรือพื้นที่ชื้นแฉะ บริเวณที่มีน้ำขัง เป็นต้น

      2. เจ้าหน้าที่จะทำการสำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด เพื่อดูสภาพปัญหา และแหล่งที่เกิดทางเดินมด และ / หรือ

         ร่องรอยการเกิดปัญหาที่คาดว่าน่าจะเป็นก่อนทำบริการ

         การขอความร่วมมือเรื่องการทำความสะอาด ตลอดจนการลดแหล่งอาหารและแหล่งรังพักอาศัยเพราะการสเปรย์สารเคมีจะต้องกระทำอย่างละเอียดถี่ถ้วน

   ทุกซอกทุกมุมที่เป็นแหล่งหลบซ่อนเพื่อลดปัญหาและการระบาดของมด

 


 • blog-19229-f783561702bac01fb8bef54d7528b2c5.jpg
  การวางท่อก่อนก่อสร้าง Pipe Treatment System การป้องกันปลวกระบบท่อคือการวางท่อเคมี PE1 (Pipe Treatment) ไว้ใต้อาคารจะใช้เครื่องฉีดแรงอัดสูงฉีดและพ่นน้ำยาเคลือบผิวดินใต้อาคาร เพื่...

 • show_picture.jpeg
  การให้บริการ 1. การสเปรย์น้ำยาเคมี (Spraying) บริเวณพื้นที่ภายในและภายนอกโดยรอบ ๆ อาคารโดยเน้นจุดที่ สำรวจพบตัวมด แมลงสาบ แหล่งอาหาร แหล่งรัง ที่หลบซ่อน และแหล่งน้ำ 2.ใส่...

 • การให้บริการ 1. การวางเหยื่อ (Redent Bait) เหยื่อกำจัดหนู จะมีเหยื่อชนิดออกฤทธิ์ช้า และเหยื่อชนิดออกฤทธิ์เร็ว การวางเหยื่อจะวางตามบริเวณที่มีการระบาดของหนู และวางตามความเห...

 • การให้บริการ 1. พ่นหมอกควันสูตรน้ำมัน (Swing Fog) ฉีดพ่นละอองเคมีสูตรน้ำ(Jet Motor Blow) พื้นที่ภายในอาคาร โดยเน้นแหล่งหลบซ่อน 2. พ่นหมอกควันสูตรน้ำมัน (Swing Fog) หรือพ่นละอองเคม...

 • งูเห่า.jpg
  บริการขับไล่สัตว์ร้าย และสัตว์รบกวน หลังน้ำท่วม จากภาวะน้ำท่วมขังทำให้สัตว์ร้ายและสัตว์รบกวนหลายชนิดเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้าน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขับไล่ก่อนเข้าอยู่อาศัย • ด้วยท...

 • IMG_9735.JPG
  รับป้องกันและกำจัดฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย และขจัดกลิ่น หลังน้ำท่วม มาตราฐานในการบริการ เจ้าหน้าที่จะทำการฆ่าเชื้อโรค, เชื้อแบคทีเรีย, เชื้อไวรัส และขจัดกลิ่น ...
Visitors: 178,502