ทำความสะอาด มูล รังนก

       จากสภาวะในปัจจุบัน นกต่าง ๆได้สร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างอาคารบ้านเรือน, โรงเรียน, โรงงานอุตสาหกรรม, วัด, สถานที่ราชการ, สินค้า, แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมากมาย รวมทั้งมูลของนกที่ถ่ายไว้ ยังสร้างความสกปรกแก่บริเวณตัวอาคาร และเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคหลายชนิดมาสู่มนุษย์ การระบาดของไข้หวัดนกและเชื้อไวรัสต่าง ๆ ที่นกพิราบเป็นผู้นำมา เป็นต้น

     - มูลนกก่อให้เกิดความสกปรกต่อสถานที่และทรัพย์สิน

     - มูลนกมีเชื้อโรคอยู่กว่า 60 ชนิด ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

     - ตัวนกมีไวรัสอยู่มาก โดยเฉพาะนกพิราบ จะมีผลต่อระบบหายใจ

     - สร้างความเสียหายให้โรงงาน, โรงไฟฟ้า จากการบินชนสายไฟ

     - หากปล่อยไว้ จะเพิ่มจำนวนประชากรอย่างรวดเร็ว

 

                                         

                                          

                                             ก่อนทำบริการ                                                                                     ลังทำบริการ

                                      


  • อุปกรณ์ไล่นก นอกจากเจลไล่นกที่รับรองผลแล้ว ยังมีวัสดุและอุปกรณ์อื่น ๆ ทีนำมาปรับใช้กับสถานที่บริการอีกหลายประเภท
Visitors: 178,499