อุปกรณ์ไล่นก

 

  

 

    อุปกรณ์ไล่นก นอกจากเจลไล่นกที่รับรองผลแล้ว ยังมีวัสดุและอุปกรณ์อื่น ๆ 

ทีนำมาปรับใช้กับสถานที่บริการอีกหลายประเภท

 

 

 

     

 

 

      


  • IMG_9297.JPG
    จากสภาวะในปัจจุบัน นกต่าง ๆได้สร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างอาคารบ้านเรือน, โรงเรียน, โรงงานอุตสาหกรรม, วัด, สถานที่ราชการ, สินค้า, แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรม...
Visitors: 178,499