ย้ายต้นไม้ ปลูกต้นไม้ใหญ่

การขุดบอลล์ต้นไม้ มี 2 แบบ ดังนี้

1. แบบที่ไม่มีดินติดราก ( Bare root ) ที่เราเห็นได้ชัดเจน ก็คือ กุหลาบ ถ้าทำการขุดย้ายมาปลูกโดยไม่มีดินติดรากมาด้วย เมื่อนำมาปลูกจะตัดแต่งกิ่งออกให้เหลือแต่ต้นตอซึ่งสูงประมาณ 1 คืบ (จากโคนต้น ) เพื่อกันการระเหยของน้ำภายในลำต้น ก่อนปลูกควรละลาย ยาป้องกันเชื้อรา ราดต้นต่อเหล่านั้น ซึ่งจะทำเป็นประจำถ้าทำการย้ายต้นกุหลาบไปปลูกยังที่อื่นๆ เมื่อนำไปปลูกลงพื้นดินแล้วในช่วงระยะแรกๆ ควรพรางแสงให้และหมั่นรดน้ำให้ความชุ่มชื้นเพื่อทำให้ต้นไม้ตั้งตัวได้เร็วขึ้น

2. แบบที่มีดินติดราก หรือมีสิ่งห่อหุ้ม ( Balling and Burlapping ) โดยทั่วไปจะเรียกว่า การขุดบอลล์ต้นไม้ ซึ่งนิยมใช้กับต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่เป็นต้นไม้ที่ให้ร่มเงา ซึ่งเราแบ่งการขุดบอลล์ต้นไม้ออกได้เป็น 2 แบบด้วยกันคือ

ก. ขนาดของต้นไม้ ที่มีเส้นผ่าศูยน์กลาง 1- 6 นิ้ว เราจะตัดแต่งกิ่งออกเพียงเล็กน้อย เมื่อทำการขุดย้ายไปแล้วจะมีเปอร์เซ็นต์การรอกตายสูงและสามารถเจริญเติบโต แตกกิ่งก้านสาขาได้เต็มที่

ข. ขนาดของต้นไม้มีเส้นผ่าศูยน์กลาง เกิน 6 นิ้วขึ้นไป เมื่อทำการขุดย้ายเราจะตัดแต่งกิ่งออกไปจนเหลือแต่กิ่งโครงสร้างหลัก ซึ่งการขุดบอลล์ต้นไม้แบบนี้ถ้าทำการขุดย้ายไม่ดี จะทำให้มีเปอร์เซ็นต์การตาย สูงกว่า แบบ ก และเมื่อปลูกติดแล้วจะไม่สามารถเจริญเติบโตแตกกิ่งก้านได้เหมือนเดิมที่จะนำมาฝากในวันนี้ เป็นการ ขุดบอลล์ต้นไม้ แบบ ข..ซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีขนาดเส้นผ่าศุยน์กลาง เกิน 6 นิ้วขึ้นไป.

เครื่องมือที่ขุดบอลล์ต้นไม้
1. จอบ ใช้ขุดเพื่อเปิดบริเวณหน้าพื้นดิน
2. เสียมขุดที่มีความคม มีน้ำหนัก และจับถนัดมือ นิยมทำมาจากแหนบรถยนต์
3. เลื่อย ขวาน กรรไกรตัดแต่งกิ่ง
4. ปูน หรือ สีน้ำมันที่ใช้ทารอยแผลที่เกิดจากการตัดแต่งกิ่ง
5. กระสอบปาน ถุงปุ๋ย หรือตาข่ายพลาสติก พร้อมด้วยเชือกฟาง เข็มเย็บกระสอบ สำหรับใช้มัดหุ้มตุ้มดินต้นไม้ที่เราขุดขึ้นมา
6. ตาข่ายพลาสติก ผืนขนาดใหญ่ใช้คลุมต้นไม้ขณะทำการขนย้าย เพื่อช่วยลดการระเหยของน้ำภายในลำต้น

ขั้นตอนการขุดบบอลล์ต้นไม้.. ตามลำดับมีดังนี้
1. ตัดแต่งกิ่งและใบออกให้ เพื่อช่วยลอดการระเหยของน้ำภายในลำต้น ให้เหลือแต่กิ่งโครงสร้างหลักๆ...เท่านั้น เครื่องมือการตัดแต่งกิ่งที่ ทีมขุดพกติดตัวขึ้นไปด้วยนั้น ที่ทั้ง กรรไกรตัดแต่งกิ่ง เลื่อย และเชื่อก สำหรับมัดกิ่งไม้ที่ตัดและค่อยๆผ่อนให้ตกลงถึงพื้นเพื่อไม่ให้ต้นไม้ด้าน ล่างเสียหาย

2. ใช้จอบขุดให้ห่างจากโคนต้นไม้มาประมาณ 1 คืบ ( นู๋เล็กกะจาก ปลายนิ้วชี้ ชี้ติดโคนต้นไม้มาถึง ปลายนิ้วหัวแม่มือ ) นั่นคือขนาดความกว้างของตุ้มดินที่จะขุด  เมื่อขุดลึกลงไปพบรากแขนง และรากแก้วแล้ว ให้ใช้ ขวาน เสียม หรือ เลื่อย ตัดรากให้ขาดจากกัน หลังจากนั้นขุดช้อนลึกลงไปพบรากแก้ว (ซึ่งอาจจะมีความลึก ที่ 0.5 – 1 เมตร ) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของต้นไม้  เมื่อขุดบอลล์ต้นไม้ ตลอดจนแต่งรอบตุ้มดินได้ดังภาพแล้ว เราจะเอนต้นลงเพื่อ แต่ง ฐานของตุ้นดินด้านล่าง

3. ใช้ตาข่ายพลาสติกห่อหุ้มตุ้มดิน และ เย็บมัดตุ้มดินด้วยเชือกฟางให้แน่น โดยการตัดตาข่ายพลาสติก ให้เป็นลักษณะ สี่เหลี่ยมผืนผ้า เรากะได้ง่ายๆดังนี้ คือ วัดเส้นรอบวงของตุ้นดินเป็นเท่าไหร บวกความยาวเผื่อเข้าไป 5 นิ้ว และวัดความกว้างของตุ้มดินได้เท่าไหร่ บวกเข้าไปอีก 5 นิ้ว เช่นกัน และทำการเย็บหุ้มตุ้มดินด้านบนก่อน  เมื่อเวลาเย็บรอบตุ้มดิน เราจะพยายามหุ้มตาข่ายพลาสติกให้แนบแนนรอบตุ้มเพื่อกันไม่ให้ตุ้มดินแตก ถ้าตุ้นดินเกิดแตกขึ้นมา นั่นหมายถึงว่า ระบบรากรอบๆตุ้นก็ฉีกขาดไปด้วย ต้นไม้จะเจริญเติบโตช้าเข้าไปอีก หรือร้ายแรงกว่านั้น คือ ต้นไม้อาจตายได้ในเวลาต่อมา

4. ต้นไม้ต้นนี้ จะนำไปปลูกเลย ไม่ได้นำไปตั้งวางพักฟื้นไว้ เพราะฉะนั้นเราจะไม่หุ้มรอบตุ้มด้วยขุยมะพร้าวอีกชั้นเพิ่อเก็บรักษาความ ชุ่มชื้น แตถ้าจะนำไปวางพักไว้ เราจะยัดขุยมะพร้าวป่นรอบๆตุ้มดินอีกทีหนึ่ง

5. หลังจากนั้นเราจะเย็บปิดก้นตุ้มดิน โดยเอียงลำต้นลงไป แต่ห้ามให้ต้นไม้นอนราบในระดับเดียวกับพื้นดินเด็ดขาด

ขั้นตอนการขนย้ายต้นไม้นั้นขึ้นอยู่กัยสถานที่ และขนาดของต้นไม้ ในกรณีที่ สถานที่ ที่ขุดบอลล์ต้นไม้เป็นที่แคบๆเราจะใช้แรงงานคนในการขนย้ายเช่นนี้ แต่ถ้าสามารถนำรถยกเข้าไปช่วยผ่อนแรงได้

ดำเนินการขนย้ายไปปลูก หรือนำไปพักในที่ร่มรำไร
- รดน้ำให้ชุ่มชื้น นู๋เล็กนิยมใช้ สาร บีวัน ละลายน้ำตามสัดส่วน รดรอบๆ โคนต้นไม้ที่ ขุดบอลล์ เพื่อช่วยให้ระบบรากแข็งแรงโดยเร็วขึ้น


  • การออกแบบจัดสวน (Garden Design) เป็นการสร้างงานศิลปะ สำหรับผู้ที่เก็บออมซื้อบ้านสักหลัง ไม่ว่าจะเล็ก หรือใหญ่ จะเป็นทาวเฮาส์ หรือคอนโดมิเนียมกลางกรุง ก็เป็นบ้านสำหรับความภูมิใจของ ...

  • หลังจากทำการวางรูปแบบสวน ทำการประเมินราคาและตกลงกับเจ้าของสถานที่แล้วผู้ทำการจัดสวนต้องเริ่มวางแผนและเตรียมงานเป็นขั้นตอนเพื่อกำหนดระยะเวลาในการจัดสวนให้แล้วเสร็จตามวันและเวลาท...

  • 1. สำรวจสถานที่โดยการออกแบบการจัดวางโดยยึดตามความพอใจของลูกค้า 2. บริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนต้นไม้ใหม่ทุก 1 เดือน เพื่อนำกลับไปดูแล 3. ต้นไม้ตกแต่ง,ใส่ปุ๋ย ให้อยู่ในสภาพที่สวยงาม 4. ...

  • รับจัดสวน น้ำตก น้ำล้น บ่อเลี้ยงปลา ม่านน้ำล้น น้ำพุ ศาลาไม้ มุมนั่งเล่นในสวน แบบ ประหยัด สวยงาม เสริมฮวงจุ้ยตัวอย่าง บริการจัดสวน หลังจากทำการวางรูปแบบสวน ขั้นตอนแรกจะทำการ...
Visitors: 178,502