แมลงสาบ Cockroach

     

การให้บริการ

 

   1. การสเปรย์น้ำยาเคมี  (Spraying) บริเวณพื้นที่ภายในและภายนอกโดยรอบ ๆ อาคารโดยเน้นจุดที่

       สำรวจพบตัวมด แมลงสาบ แหล่งอาหาร แหล่งรัง ที่หลบซ่อน และแหล่งน้ำ

    2. ใส่เจลในจุดที่พบปัญหาการระบาดของแมลงสาบ และบริเวณที่ไม่สามารถใช้เคมีน้ำได้

       เช่น สวิทซ์ไฟ, ปล๊กไฟ, เครื่องปรับอากาศ, หลักตู้ทำความเย็น, หลังเคาน์เตอร์ เป็นต้น

    3. จะทำการบริการตรวจเช็คทุกเดือน และมีการบริการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

       หลังจากทำบริการ

_______________________________________________________________________________

 

 

                                      ข้อเสนอแนะและการบริการเชิงป้องกัน

                                   1. คำแนะนำในเรื่องสุขาภิบาล หรือการดูแลรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่  ซึ่งเป็นมาตราการ

                                      ในการลดปัจจัยที่ทำให้เกิดการแพร่ขยายพันธุ์ อันได้แก่ อาคาร, ที่อยู่อาศัย, แหล่งน้ำ เป็นต้น

                                  2. เจ้าหน้าที่จะทำการสำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด เพื่อดูสภาพปัญหา และแหล่งที่เกิดทางเดินมด

                                     และ / หรือร่องรอยการเกิดปัญหาที่คาดว่าน่าจะเป็นก่อนทำบริการ

                                           การขอความร่วมมือในการเข้าทำบริการ เพราะการฉีดพ่นแมลงสาบต้องกระทำอย่างละเอียดถี่ถ้วน

                                    ทั่วถึงทุกซอกทุกมุมที่เป็นแหล่งหลบซ่อน,  แหล่งพักอาศัยของแมลงสาบ,  บริเวณปิดล็อคที่ไม่สามารถ

                                    ฉีดพ่นละอองน้ำยาเคมี หรือทำบริการได้  จะเป็นจุดแพร่ระบาดของแมลงสาบ  ทำให้การการควบคุมไม่ได้ผล

                                                                   


 • blog-19229-f783561702bac01fb8bef54d7528b2c5.jpg
  การวางท่อก่อนก่อสร้าง Pipe Treatment System การป้องกันปลวกระบบท่อคือการวางท่อเคมี PE1 (Pipe Treatment) ไว้ใต้อาคารจะใช้เครื่องฉีดแรงอัดสูงฉีดและพ่นน้ำยาเคลือบผิวดินใต้อาคาร เพื่...

 • ants-2224168_960_720.jpg
  เนื่องจากมดมีสมองที่เล็กมาก (น้อยกว่า 1 ลูกบาศก์มิลลิเมตร) การมองเห็นไม่ดี ระบบ การมองเห็นเป็นแบบง่ายๆ ตาของมดไม่สามารถหมุนรอบได้ ดังนั้นภาพที่ตกบนจอรับภาพ (เรตินา) ขึ้นอยู่กับ...

 • การให้บริการ 1. การวางเหยื่อ (Redent Bait) เหยื่อกำจัดหนู จะมีเหยื่อชนิดออกฤทธิ์ช้า และเหยื่อชนิดออกฤทธิ์เร็ว การวางเหยื่อจะวางตามบริเวณที่มีการระบาดของหนู และวางตามความเห...

 • การให้บริการ 1. พ่นหมอกควันสูตรน้ำมัน (Swing Fog) ฉีดพ่นละอองเคมีสูตรน้ำ(Jet Motor Blow) พื้นที่ภายในอาคาร โดยเน้นแหล่งหลบซ่อน 2. พ่นหมอกควันสูตรน้ำมัน (Swing Fog) หรือพ่นละอองเคม...

 • งูเห่า.jpg
  บริการขับไล่สัตว์ร้าย และสัตว์รบกวน หลังน้ำท่วม จากภาวะน้ำท่วมขังทำให้สัตว์ร้ายและสัตว์รบกวนหลายชนิดเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้าน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขับไล่ก่อนเข้าอยู่อาศัย • ด้วยท...

 • IMG_9735.JPG
  รับป้องกันและกำจัดฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย และขจัดกลิ่น หลังน้ำท่วม มาตราฐานในการบริการ เจ้าหน้าที่จะทำการฆ่าเชื้อโรค, เชื้อแบคทีเรีย, เชื้อไวรัส และขจัดกลิ่น ...
Visitors: 178,499