หนู (Rat)

    การให้บริการ

        1. การวางเหยื่อ (Redent Bait) เหยื่อกำจัดหนู จะมีเหยื่อชนิดออกฤทธิ์ช้า  และเหยื่อชนิดออกฤทธิ์เร็ว       การวางเหยื่อจะวางตามบริเวณที่มีการระบาดของหนู  และวางตามความเหมาะสม

        2. วางกาว (Glue Board) บริเวณพื้นที่ที่เหมาะสมและบริเวณที่วางเหยื่อพิษไม่ได้

        3. จะทำการบริการตรวจเช็คทุกเดือน และมีการบริการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

        หลังจากทำบริการ

 

    ข้อเสนอแนะและการบริการเชิงป้องกัน

        1. การดูแลรักษาป้องกันอาคารสถานที่ ปิดบริเวณทางเข้า – ออกของหนู

        2. เจ้าหน้าที่จะทำการสำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด เพื่อดูสภาพปัญหา ตรวจหาแหล่งหลบซ่อน ร่อง       รอยหลักฐานที่เกิดจากการทำลายของหนู เช่น รังหนู, รูหนู, ทางเดิน, มูลถ่าย, รอยกัดแทะทำลาย ก่อนลงมือทำบริการ

 

        การขอความร่วมมือเรื่องการทำความสะอาดภายในอาคารสถานที่ ตลอดจนการลดแหล่งอาหารควรจัดเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบ, ลดแหล่ง

        ควรจัดเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบ, ลดแหล่งอาหาร ได้แก่ การจัดเก็บและทิ้งขยะอย่างสม่ำเสมอ

 

 

                                                             


 • blog-19229-f783561702bac01fb8bef54d7528b2c5.jpg
  การวางท่อก่อนก่อสร้าง Pipe Treatment System การป้องกันปลวกระบบท่อคือการวางท่อเคมี PE1 (Pipe Treatment) ไว้ใต้อาคารจะใช้เครื่องฉีดแรงอัดสูงฉีดและพ่นน้ำยาเคลือบผิวดินใต้อาคาร เพื่...

 • ants-2224168_960_720.jpg
  เนื่องจากมดมีสมองที่เล็กมาก (น้อยกว่า 1 ลูกบาศก์มิลลิเมตร) การมองเห็นไม่ดี ระบบ การมองเห็นเป็นแบบง่ายๆ ตาของมดไม่สามารถหมุนรอบได้ ดังนั้นภาพที่ตกบนจอรับภาพ (เรตินา) ขึ้นอยู่กับ...

 • show_picture.jpeg
  การให้บริการ 1. การสเปรย์น้ำยาเคมี (Spraying) บริเวณพื้นที่ภายในและภายนอกโดยรอบ ๆ อาคารโดยเน้นจุดที่ สำรวจพบตัวมด แมลงสาบ แหล่งอาหาร แหล่งรัง ที่หลบซ่อน และแหล่งน้ำ 2.ใส่...

 • การให้บริการ 1. พ่นหมอกควันสูตรน้ำมัน (Swing Fog) ฉีดพ่นละอองเคมีสูตรน้ำ(Jet Motor Blow) พื้นที่ภายในอาคาร โดยเน้นแหล่งหลบซ่อน 2. พ่นหมอกควันสูตรน้ำมัน (Swing Fog) หรือพ่นละอองเคม...

 • งูเห่า.jpg
  บริการขับไล่สัตว์ร้าย และสัตว์รบกวน หลังน้ำท่วม จากภาวะน้ำท่วมขังทำให้สัตว์ร้ายและสัตว์รบกวนหลายชนิดเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้าน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขับไล่ก่อนเข้าอยู่อาศัย • ด้วยท...

 • IMG_9735.JPG
  รับป้องกันและกำจัดฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย และขจัดกลิ่น หลังน้ำท่วม มาตราฐานในการบริการ เจ้าหน้าที่จะทำการฆ่าเชื้อโรค, เชื้อแบคทีเรีย, เชื้อไวรัส และขจัดกลิ่น ...
Visitors: 178,499