แมลงบิน

การให้บริการ

1. พ่นหมอกควันสูตรน้ำมัน (Swing Fog) ฉีดพ่นละอองเคมีสูตรน้ำ(Jet Motor

    Blow) พื้นที่ภายในอาคาร โดยเน้นแหล่งหลบซ่อน

2. พ่นหมอกควันสูตรน้ำมัน (Swing Fog) หรือพ่นละอองเคมีสูตร (Jet Motor

    Blow)  พื้นที่ภายนอกอาคาร และท่อระบายน้ำฉีดพ่นละอองเคมี (High

    Pressure Pump)พื้นที่ภายนอกรอบ ๆ อาคาร บริเวณพุ่มไม้ ต้นไม้ บริเวณ

    ท่อระบายน้ำ

3. จะทำการบริการตรวจเช็คทุกเดือน และมีการบริการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

    หลังจากทำบริการ

 

 

 

     ข้อเสนอแนะและการบริการเชิงป้องกัน

     1. การดูแลรักษาความสะอาดท่อระบายน้ำรอบ ๆ อาคารอย่างสม่ำเสมอ และกำจัดแหล่งที่มีน้ำขัง ตลอดจนตัดหญ้าบริเวณรอบ ๆ อาคารให้

         โล่งอยู่เสมอ  เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของยุง

     2. สำหรับสถานที่ประกอบการที่ไม่ต้องการให้ยุงและแมลงบิน เข้าไปยังอาคารหรือภายในอาคารผลิต ควรจะมีการจัดระบบการป้องกันบริเวรทางเข้า – ออกของอาคารดังนี้

          2.1. จัดทำทางเข้าเป็นแบบ 2 ชั้น (Double Lock) โดยใช้ม่านพลาสติกสีเหลืองเข้ม ที่มีความหนาพอควรทั้ง 2 ชั้น(หรือกรณีที่เป็นทางเข้า

                 ที่สูงไม่เกิน 2.5 เมตร สามารถใช้ม่านพลาสติกสีเหลือง 1 ชั้นและใช้พัดลมตัดอากาศที่มีแรงลมสูงสามารถเป่าให้ถึงพื้นได้อีก 1 ชั้น

         2.2.  ระหว่างประตูให้ทำการติดตั้งเครื่องดักแมลง (Flying Insect Control) ไว้จำนวน 1 เครื่องและไม่ควรติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง แต่ถ้า

                 มีความจำเป็นที่จะต้องติด ควรใช้หลอดไฟส่องสว่างสีเหลืองเข้ม (Dark Yellow) ติดตั้งแทน

 

       ขอความร่วมมือในการเข้าทำบริการ  ไม่ควรเปิดประตู หรือหน้าต่างทิ้งไว้ โดยเฉพาะช่วงกลางคืน


 • blog-19229-f783561702bac01fb8bef54d7528b2c5.jpg
  การวางท่อก่อนก่อสร้าง Pipe Treatment System การป้องกันปลวกระบบท่อคือการวางท่อเคมี PE1 (Pipe Treatment) ไว้ใต้อาคารจะใช้เครื่องฉีดแรงอัดสูงฉีดและพ่นน้ำยาเคลือบผิวดินใต้อาคาร เพื่...

 • ants-2224168_960_720.jpg
  เนื่องจากมดมีสมองที่เล็กมาก (น้อยกว่า 1 ลูกบาศก์มิลลิเมตร) การมองเห็นไม่ดี ระบบ การมองเห็นเป็นแบบง่ายๆ ตาของมดไม่สามารถหมุนรอบได้ ดังนั้นภาพที่ตกบนจอรับภาพ (เรตินา) ขึ้นอยู่กับ...

 • show_picture.jpeg
  การให้บริการ 1. การสเปรย์น้ำยาเคมี (Spraying) บริเวณพื้นที่ภายในและภายนอกโดยรอบ ๆ อาคารโดยเน้นจุดที่ สำรวจพบตัวมด แมลงสาบ แหล่งอาหาร แหล่งรัง ที่หลบซ่อน และแหล่งน้ำ 2.ใส่...

 • การให้บริการ 1. การวางเหยื่อ (Redent Bait) เหยื่อกำจัดหนู จะมีเหยื่อชนิดออกฤทธิ์ช้า และเหยื่อชนิดออกฤทธิ์เร็ว การวางเหยื่อจะวางตามบริเวณที่มีการระบาดของหนู และวางตามความเห...

 • งูเห่า.jpg
  บริการขับไล่สัตว์ร้าย และสัตว์รบกวน หลังน้ำท่วม จากภาวะน้ำท่วมขังทำให้สัตว์ร้ายและสัตว์รบกวนหลายชนิดเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้าน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขับไล่ก่อนเข้าอยู่อาศัย • ด้วยท...

 • IMG_9735.JPG
  รับป้องกันและกำจัดฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย และขจัดกลิ่น หลังน้ำท่วม มาตราฐานในการบริการ เจ้าหน้าที่จะทำการฆ่าเชื้อโรค, เชื้อแบคทีเรีย, เชื้อไวรัส และขจัดกลิ่น ...
Visitors: 178,502