ทำความสะอาดพื้นที่สูง

ทำความสะอาด ปัดหยากไย่และพ่นละอองเคมีกำจัดแมงมุม

       การให้บริการทำความสะอาดในที่สูงด้วยทีมงานที่มีความชำนาญ พร้อมด้วยประสบการณ์เครื่องมือที่ทันสมัยครบครัน นโยบายการรักษาสิ่งแวดล้อมและตอบสนองความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า  เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าอาคารสถานที่ของท่านจะสะอาดถูกหลักได้มาตรฐานต่าง ๆ เช่น ISO GMP HACCP ซึ่งจะมุ่งเน้นมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสากล

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานทำความสะอาด

1.ทำการคลุมเครื่องจักรและ/หรือผลิตภัณฑ์ด้วยกระดาษหรือพลาสติก เพื่อป้องกัน เศษหยากไย่จากการกวาดรวมถึงสิ่งสกปรกที่อาจร่วงหล่นจากโครงหลังคา

2. กรณีอาคารสูงไม่เกิน 8– 12 เมตร เจ้าหน้าที่จะใช้ไม้กวาดปัดหยากไย่และฝุ่นละออง ตามหลังคาและโครงเหล็ก ดังรูป

 

3. ปัดหยากไย่ บริเวณโครงหลังคาที่ความสูงมากกว่า 15-20  เมตร โดยใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย (เข็มขัดนิรภัย)

4. แสดงงานกวาดหยากไย่ที่มีเครน ทางบริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ยืนบนเครน โดยมีเข็มขัดนิรภัยเป็นตัวป้องกันอุบัติเหตุ

    (จากรูปความสูงมากกว่า 20 เมตร)

                                

5. รูปแสดงการกวาดหยากไย่ที่ตกลงสู่พื้นโรงงาน ซึ่งทางบริษัทฯ จะดำเนินการให้เรียบร้อย

                                                   

 

                                                 

 

                                                 

                    

 

Visitors: 178,499