ฉีดพ่นกำจัดแมงมุม

การฉีดพ่นกำจัดแมงมุม หลังปัดหยากไย่

ขั้นตอนการทำงานฉีดพ่นแมงมุม

1. พนักงานจะทำการคลุมสินค้าก่อนทำความสะอาดบริเวณโครงหลังคา,  ฝาผนัง,  ซอกอาคาร,  ภายในอาคารอย่างมิดชิด

2. พนักงานทำการกำจัดแมงมุมพร้อมไข่แมงมุมโดยใช้ไม้กวาดด้ามยาวเป็นตัวจัดการ

3. พนักงานจะทำการตั้งเครื่องแรงดันสูง 25 ปอนด์ สเปรย์ละอองเคมีเพื่อกำจัดแมงมุม บริเวณโครงเหล็กใต้หลังคา ในส่วนที่ยังมีตัวแมงมุมและไข่ตกค้างอยู่ทั้งหมด

 

 

                                                             

       

       

       

 

 

Visitors: 178,502