ม่านเชือกกันนก

 

ม่านเชือกไนล่อนกันนก

      แนวทางเลือกอีกวิธีหนึ่ง เพื่่อนำมาติดตั้งกันนก บริเวณทางเข้า - ออก ของ โกดัง คลังสินค้า คือ ม่านเชือกไนล่อนกันนก  สามารถป้องกันนกไม่ให้เข้ามารบกวน บริเวณสถานที่ทำงานที่มีการใช้งานเข้า - ออกอยู่ตลอดเวลา

 

Visitors: 178,499