แผ่นดีกลาสกันนกและกันน้ำฝน

แผ่นดีกลาสกันนกและกันน้ำฝนเข้าอาคาร

Visitors: 178,499