มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    1. ทำความสะอาดเก็บกวาดมูลนก รังนก บริเวณพื้นที่ติดตั้ง พร้อมฉีดยาฆ่าเชื้อและกำจัดไรนก

    

                

    2. ติดตั้งตาข่ายป้องกันนก

 

      

    3. ติดตั้งเหล็กแหลมป้องกันนก

 

    

      

       

       

 

Visitors: 178,499