โรงกษาปณ๋

 

 

 

 

 

                             

 

                                                  โรงกษาปณ์

                           

 1. ก่อนเข้าทำบริการติดตั้งเหล็กแหลมป้องกันนก และตาข่ายป้องกันนก

                           

 2. ทำการติดตั้งเหล็กแหลมป้องกันนก และติดตาข่ายป้องกันบริเวณจุดต่างๆ ที่สำรวจแก้ไขปัญหา

      

 3.ิ ทำการติดตั้งเหล็กแหลมป้องกันนก และตาข่ายป้องกันบริเวณขอบกำแพงเสร็จสิ้น

      

 

                                                 ตัวอย่างการติดตัั้ง

                                                   

 

                                 

 

Visitors: 178,499